• På gården finns ett stensliperi, ullstuga och snickeri.
  • Du kan köpa smyckestenar, ull och arbetsredskap för att spinna och väva. (slända, peglog)
  • Gården säljer också en del plantor och alpackagödsel (inkas svarta guld)