• På gården finns ett stensliperi, ateljé och snickeri.
  • Du kan köpa smyckestenar, ull och arbetsredskap för att spinna och väva. (slända, peglog)