Alpackagården ligger i Åkerby, ett naturskönt område 3,5 mil norr om Boden på den södra sidan om Luleåälven.

Gården strävar mot självhushåll och använder sig i dag av återbruk i största möjliga mån.

Mitt företag är inte bara ett företag utan en livsstil och den vill jag dela med mig av. Jag samarbetar gärna med föreningar, offentlig sektor och andra som vill ta del av det jag har att erbjuda.

Att bo och arbeta på landsbygden, ta tillvara på naturens resurser är mer en livsstil än ett företag.

Även om mitt företag innefattar besöksnäring och turism, så är jag också intresserad av att arbeta i projektform där olika möjligheter till arbetsintegration social omsorg står mig varmt om hjärtat. Unga vuxna NPF, långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa, utlandsfödda som behöver språkträning.